Farm in the Sky (by Tom Horton)
Zhangjiajie, Hunan, China 

Farm in the Sky (by Tom Horton)

Zhangjiajie, Hunan, China